Το ακουστικό κέρας του Μ. Αλεξάνδρου


Ένα ακόμα μέσο επικοινωνίας της αρχαιότητας ήταν το ακουστικό κέρας του Μ. Αλεξάνδρου. Αυτό ήταν ένα μεγάλο χωνί το οποίο μπορούσε να μεταφέρει τον ήχο σε απόσταση πέντε (5) χιλιομέτρων.

Προηγούμενη σελίδα - Κεντρική σελίδα