Το σύστημα των Κλεοξένη και Δημόκλειτου.


Σύμφωνα με τους Κλεοξένη και Δημόκλειτο, το αλφάβητο είχε χωριστεί σε πέντε στήλες και σε πέντε γραμμές. Κάθε σταθμός επικοινωνίας αποτελούνταν από δύο πεντάδες πυρσών, από τις οποίες η μία συμβόλιζε τις στήλες και βρισκόταν δεξιά και η άλλη τις γραμμές και ήταν στο αριστερό μέρος. Όταν υπήρχε κάποιο μήνυμα οι πυρσοί υψώνονταν πάνω από τα τείχη συμβολίζοντας ένα-ένα τα γράμματα ( π.χ. για το Β υψώνονταν δύο πυρσοί δεξιά και 1 αριστερά).

1 2 3 4 5
1 Α Β Γ Δ Ε
2 Ζ Η Θ Ι Κ
3 Λ Μ Ν Ξ Ο
4 Π Ρ Σ Τ Υ
5 Φ Χ Ψ Ω

 

Προηγούμενη σελίδα - Κεντρική σελίδα