Σήματα Μορς


Ένα πιο σύγχρονο μέσο επικοινωνίας ήταν τα Σήματα Μορς. Ο Samuel Morse θεμελιωτής και πατέρας της ηλεκτρικής τηλεγραφίας τα παρουσίασε για πρώτη φορά το 1837 και τα εγκαίνια της γραμμής έγιναν το 1843. Ο κώδικας επικοινωνίας των σημάτων αποτελούνταν από τελείες και παύλες. Οι τελείες ήταν μικρής διάρκειας χτυπήματα ενώ οι παύλες μακράς. Συνεχιστής του Morse ήταν ο Alexander Graham Bell. Δίδασκε την ομιλία στους κωφούς και πέτυχε το θαύμα της μεταβίβασης της φωνής το 1876 με μια συσκευή που λίγο θυμίζει το σημερινό τηλέφωνο.


Προηγούμενη σελίδα - Κεντρική σελίδα